IOTA

IOTA – kriptovaluta 3. generacije te prva koja ne funkcionira na principu blockchain-a